CO MOŻEMY
DLA CIEBIE
ZROBIĆ?

MISJA

NASZE WARTOŚCI

KIM
JESTEŚMY

HR BUSINESS
PARTNERSHIP

Jak wyrazić miękkie rezultaty w twardych wskaźnikach? Jak ocenić, motywować i zaplanować rozwój pracowników? A może nadchodzą zmiany w firmie? Jak wybrać drogę sukcesu, zamiast porażki. Te zdania należą do HR Business Partnera.

STRATEGICZNE
DORADZTWO
ORGANIZACYJNE

Doradzamy w zakresie doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacjach strategicznych zmian w organizacji oraz efektywnie wspieramy przedsiębiorców w zmianach wymagających połączenia wiedzy prawniczej i psychologii biznesu.

PRZYWÓDZTWO
I ZARZĄDZANIE
ZESPOŁEM

Diagnozujemy pracę zespołów, wspieramy w procesie rozwoju, doskonalimy kompetencje menedżerskie. Pracujemy na procesie grupowym, by poprzez doświadczanie uczyć podejmowania trafnych decyzji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

KOMPETENCJE
HANDLOWE

Dostarczamy praktycznych narzędzi do rozwoju kompetencji handlowych. Podnosimy efektywność pracy handlowców i pomagamy unikać typowych błędów w procesie sprzedaży. Tworzymy zespoły fachowców.

UMIEJĘTNOŚCI
OSOBISTE

Projektujemy i wdrażamy programy rozwoju osobistego, prowadzimy coaching dla kadry menedżerskiej i zarządczej, prowadzimy szkolenia „on the job training” oraz spersonalizowane projekty rozwojowe dla osób indywidualnych.

INSTYTUCJE
I ADMINISTRACJA

Projektujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, seminaria i wykłady w obszarze zapobiegania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, oraz warsztaty nt. przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników instytucji prawnych i administracji publicznej.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI